Cechy

Zakres pomiarowy 0...10 m/с ± 0,01

Dokładność uzyskuje się dzięki czujnikowi prędkości 6D103 i algorytmowi przetwarzania modułu sterującego.

BKS funkcja (kontrol rezystancji)

Monitoruje poziom napełnienia zbiorników i lejów za pomocą metody pomiaru rezystancji.

Zdalne sterowanie (RS485, Ethernet)

Zdalny dostęp do zmiany i kontroli wszystkich parametrów urządzenia sterującego prędkością poprzez protokół Modbus.

Statystyki pracy

Generuje raporty takie jak: czas postoju przenośnika, oraz ilość uruchomień w określonym przedziale czasowym itp.

Dziennik zdarzeń

Rejestruje wszystkie zdarzenia: zmiany parametrów, stan przenośnika, stan poziomu zbiornika (pojemnika), zdarzenia awaryjne itp.

Kolorowy ekran dotykowy.

Pojemnościowa klawiatura dotykowa i kolorowy ekran LCD służą do sterowania urządzeniem sterującym prędkością.

Cztery algorytmy sterowania

Oprócz dwóch standardowych algorytmów istnieje algorytm „emulacja PC-67” do całkowitej wymiany funkcjonalnej przestarzałych urządzeń sterujących prędkością - RS-67, UKS1.

Wykres „30 sekund przed wypadkiem”

W przypadku zatrzymania przenośnika wyświetlany jest wykres zmiany prędkości w ciągu ostatnich 30 sekund przed zatrzymaniem.

Opis

Urządzenia kontrolujące prędkość przenośnika służą do sterowania przyspieszeniem taśmy przenośnika (jak również innych mechanizmów przemysłowych) oraz dalszej kontroli prędkości taśmy w zadanym zakresie poprzez pomiar bieżącej częstotliwości impulsów pochodzących z czujnika prędkości zainstalowanego na monitorowanym mechanizmie.

Dodatkowa funkcja BKS-3 pozwala kontrolować stan napełnienia zbiorników, zasobników poprzez pomiar rezystancji pomiędzy elektrodami czujnika a ścianą zbiornika. Regulacja progu zadziałania jest wykonywana niezależnie dla każdego z trzech czujników elektrodowych.

Oprogramowanie implementuje cztery algorytmy sterowania:

Wbudowana funkcja statystyki pracy dla określonego przedziału czasowego generuje raporty analizujące wydajność linii (praca przenośnika, przestoje przenośnika, ilość awarii itp.)


Speed Detector DS77-IP30
Conveyor belt speed sensor

Statystyki pracy

Statystyka pracy urządzeń kontroli prędkości „DS-x7” przeznaczona jest do analizy i rozliczenia technicznego urządzenia oraz linii produkcyjnej, na której jest zainstalowane.

belt speed

Dziennik zdarzeń

belt speed event log

Rejestrator zdarzeń rejestruje wszystkie zdarzenia zachodzące w urządzeniach kontroli prędkości, sortuje je i zapisuje. Oprócz standardowych zdarzeń (start/stop taśmy przenośnika, nad/poniżej prędkości) rejestrator rejestruje dodatkowo:

Dane rejestratora zdarzeń można zapisać na karcie SD w formacie XLS (Microsoft Excel) w celu dalszej analizy, przetwarzania i drukowania.

Tabela porównawcza

«DS-87-IP69»

  • color
  • IP69

«DS-87-IP30»

  • color
  • IP30
  • display

«DS-77-IP30»

  • color
  • IP30
  • display

«DS-67»

  • monochrome
  • IP30
Detektor prędkości przenośnika DS

Opis produktu

Ściągnij

Zadać pytanie